Dit artikel wil in de eerste plaats licht werpen op de plaats van de lerende evaluatie temidden van de stortvloed aan wetenschappelijk onderzoek naar evaluatiestudies. Aan de hand van een analyse van een door de auteurs uitgevoerd lerend evaluatieproject komen zij tot een nadere plaatsbepaling van de lerende evaluatie. Deze ervaringen kunnen de theorievorming rond de lerende evaluatie maar ook de praktijk van dergelijke evaluatiestudies verder brengen.

evaluation, evaluation research, learning processes, public government
hdl.handle.net/1765/6986
Bestuurskunde
Submitted Manuscript
Department of Public Administration

Edelenbos, J, & van Buuren, M.W. (2005). Evalueren als leerproces : een nadere kennismaking met de 'lerende evaluatie'. Bestuurskunde, 14(6), 2–12. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/6986