Dit artikel wil in de eerste plaats licht werpen op de plaats van de lerende evaluatie temidden van de stortvloed aan wetenschappelijk onderzoek naar evaluatiestudies. Aan de hand van een analyse van een door de auteurs uitgevoerd lerend evaluatieproject komen zij tot een nadere plaatsbepaling van de lerende evaluatie. Deze ervaringen kunnen de theorievorming rond de lerende evaluatie maar ook de praktijk van dergelijke evaluatiestudies verder brengen.

Additional Metadata
Keywords evaluation, evaluation research, learning processes, public government
Persistent URL hdl.handle.net/1765/6986
Journal Bestuurskunde
Note Submitted Manuscript
Citation
Edelenbos, J, & van Buuren, M.W. (2005). Evalueren als leerproces : een nadere kennismaking met de 'lerende evaluatie'. Bestuurskunde, 14(6), 2–12. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/6986