In controversiƫle besluit-vormingsprocessen wordt er zwaar en hevig gevochten over de 'feiten' die gebruikt worden door betrokken partijen ter onderbouwing van hun beleidsstandpunten. Kennis van wetenschappers en professionals is niet onomstreden. De stelling 'over de feiten kunnen we het nog wel eens worden' lijkt in dat opzicht bekritiseerbaar. Kennis is ook (naast bekende tegenstellingen in belang, zienswijze en waarden) onderwerp van strijd in actuele besluitvormingsprocessen. Juist daar waar belangen, zienswijzen en waarden met elkaar botsen, wordt kennis over de feiten vaak gebruikt ter legitimering van de eigen standpunten en het onderuit halen van andermans standpunten. In toenemende mate lijkt het genereren van algemeen aanvaarde feiten lastig te worden.

Additional Metadata
Keywords consensus, decision making, environmental policy, experts, facts, knowledge utilization, policy making
ISBN 978-90-5260-187-8
Persistent URL hdl.handle.net/1765/7015
Note Submitted Manuscript
Citation
van Buuren, M.W, & Edelenbos, J. (2005). 'Polderen over de feiten': waar komt het vandaan en wat levert het op?. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/7015