Emilie Van Daele studeerde Wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit Brussel en volgde tevens enkele jaren een regie-opleiding aan het RITS in Brussel. Momenteel vervult zij een onderzoeksmandaat van de Onderzoeksraad van de Vrije Universiteit Brussel en werkt ze aan een proefschrift met als titel: ‘Het zich versterkende subject en de op het spel zettende ander. Een studie aan de hand van het werk van Emmanuel Levinas’. Ze is tevens lid van het Centrum voor de studie van de Verlichting en het Hedendaagse Humanisme. Binnenkort verschijnt haar eerste publicatie met als titel: ‘Over de aankomst in een vijandige wereld. Het verstaan van de ander in de filosofie van Peter Sloterdijk’.