Universeel subjectivisme is een – tegen de tijdgeest in – universele ethische theorie. Door het vergroten van het domein van het Rawlsiaanse procedurele model van rechtvaardigheid ontwikkel ik een theorie die afwijkt van Rawls omdat het de notie van de Original Position oprekt en zodoende het model van rechtvaardigheid koppelt aan thema’s uit de toegepaste ethiek vanuit utilitaristisch perspectief zoals vooral ontwikkeld door Peter Singer. Universeel subjectivisme is gebaseerd op het idee dat vanuit de Original Position alle mogelijke vormen van leven kunnen worden gerealiseerd. Het vermogen tot lijden is het criterium voor ethische consideratie in dit model. Universeel subjectivisme is een gedachtenexperiment om de wereld te beleven vanuit elk mogelijk levend wezen. Het is een methode om de verschillende belangen met elkaar te harmoniseren. Universeel subjectivisme is een optimaliseringtheorie van de belangen van alle (in ieder geval zoveel mogelijk) levende wezens. Het model maakt het mogelijk om de belangen van diverse groepen te incorporeren in een coherente theorie, zoals de belangen van dieren, toekomstige generaties, internationale relaties, gehandicapten, immigranten etcetera. Zodoende komt tot uiting waar onrecht is en hoe het, in theorie althans, kan worden verworpen. Universeel subjectivisme is een niet-transcendente fundering van de ethiek en het doet geen beroep op noties van altruïsme.

,
hdl.handle.net/1765/7084
Filosofiedag 2005
Erasmus School of Philosophy

van den Berg, F. (2005). Moral imagination as the foundation of ethics. Filosofiedag 2005. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/7084