Tijdens de bijdrage zal vanuit een morele en politiek-economische analyse van de moderne mediasamenleving op het verschijnsel van het internationalisme terrorisme worden ingegaan, waar de westerse samenlevingen in de afgelopen jaren veelvuldig mee geconfronteerd zijn. Door (auto)mobiliteit als het wezen der moderniteit uit te leggen en daarmee samenhangend de centrale rol die zowel vervoers- als communicatiemedia in onze samenleving spelen onder de loep te nemen, zal worden getracht een tweetal stellingen te bewijzen. Te weten dat a) welgemikte terroristische aanslagen een inherent, systeemeigen cynisme van het Westerse kapitalisme blootleggen en b) we, zolang we onze invloedssferen op het Arabische schiereiland niet willen opgeven, het moslimterrorisme als een onvermijdelijke schaduwzijde van onze levensstijl zullen moeten accepteren.

hdl.handle.net/1765/7091
Filosofiedag 2005
Erasmus School of Philosophy