Politiek narcisme is in de moderne mediamaatschappij vrijwel onontkoombaar. De typisch narcistische excentriciteitsspiraal verandert hierbij onder invloed van de media in een zichzelf versterkend maatschappelijk proces. Daar komt nog bij dat er een soort ‘natuurlijke’ verwant-schap bestaat tussen politiek narcisme en populisme, waardoor narcistische politici geneigd zijn zich op populistische bewegingen te richten. Doordat deze tenderen naar het extreme, is politieke radicalisering een voor de hand liggend gevolg.<br/> <br/> Summary in English:<br/> In modern societies narcissists regularly enter the political arena to make their dreams of success and power come true. The dynamics of narcissism tend to propel these politicians into extreme behavior and radicalism - a process that is further intensified by the way the media operate. Moreover, a kind of ‘natural’ affinity exists between political narcissism and populism. Narcissistic politicians, therefore, try to organise electoral support with a populist platform and seek support in populist movements. As the latter are invariably radical, this strengthens those politicians’ radicalism even further. The article analyzes the dynamics of political narcissism, its relation to populism and the conditions that deter-mine the success or failure of narcissistic politicians.

, , , , , ,
hdl.handle.net/1765/7097
Department of Sociology

d' Anjou, L. (2005). Narcisme, populisme en politiek. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/7097