Elkaar versterkende processen van maatschappelijke en technologische ontwikkeling leiden tot fragmentatie, waardepluraliteit en culturele dynamiek. De rol en functie van de overheid (beter: overheden) komt daardoor in een ander licht te staan. Waar de hedendaagse samenlevingen als context voor overheidssturing veelal met de netwerkmetafoor worden beschreven, wordt de overheidsrol vaak in termen van netwerksturing gedacht. Zowel actoren als relaties in een netwerk worden gekenmerkt door autopoiese. Niettemin is verandering mogelijk door koppeling van bestaande patronen aan nieuwe input. Sturingsstrategie?n moeten daarbij worden beoordeeld naar de wijze waarop zij met diversiteit in waardeori?ntaties en werkelijkheidsdefinities omgaan.

, , , ,
Vermande
hdl.handle.net/1765/713
Department of Public Administration

van der Meer, F.-B. (1998). Geslotenheid, waarden en sociale verandering. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/713