Verzelfstandiging is wijdverbreid. Ook Vlaanderen en Nederland hebben een lange traditie van externe verzelfstandiging van overheidstaken, respectievelijk in de vorm van instellingen van openbaar nut en zelfstandige bestuursorganen. Dit doet de vraag rijzen of er sprake is van een vergelijkbare beweging, met dezelfde vormen, ontwikkelingen en politieke overwegingen. Door de ontwikkelingen in beide landen te vergelijken proberen de auteurs deze vraag te beantwoorden. Externe verzelfstandiging bleef populair tot in de eerste helft van de jaren negentig. Echter, in beide landen vormde zich een tegenbeweging. Externe verzelfstandiging zou namelijk leiden tot problemen inzake het primaat van de politiek. De overheden van beide landen ondernamen diverse correctieve acties. De vergelijking laat zien dat er inderdaad veel overeenkomsten zijn, maar toont ook enkele opvallende verschillen. Er is dus niet sprake van volledige convergentie tussen de twee buurlanden. De oorzaken van de verschillen worden gevonden in het politiek-administratieve bestel en de bijbehorende institutionele cultuur.

, , , , ,
hdl.handle.net/1765/7134
Beleid & maatschappij
Department of Public Administration

Verhoest, K., & van Thiel, S. (2005). Herstel van het primaat van de politiek: een vergelijking van de ontwikkelingen in het beleid rond verzelfstandigde organisaties in Nederland en Vlaanderen. Beleid & maatschappij, 1–29. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/7134