Van ICT wordt een belangrijke bijdrage aan organisationeel leren en kennismanagement verwacht. Vanuit een constructivistisch perspectief op leerprocessen wordt in deze bijdrage nagegaan op welke manieren die bijdrage vorm kan krijgen. Conclusie is dat concrete kennissystemen bepaalde manieren van denken weerspiegelen en daarmee sommige soorten kennisverwerving bevorderen, maar andere wellicht juist belemmeren. Niettemin bieden kennissystemen impulsen aan leerprocessen, soms ook buiten de bestaande logica. Van een deterministische relatie is echter geen sprake.

, , , , ,
Samsom Bedrijfsinformatie, Alphen aan de Rijn
hdl.handle.net/1765/714
Department of Public Administration

van der Meer, F.-B. (1998). Informatiseren en leren. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/714