Inleiding op het Liber Amicorum ter gelegenheid van het emiritaat van prof.dr.mr. I.Th.M. Snellen als hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit