Dit boek gaat dieper in op de manier waarop de Nederlandse nationale overheid tegenwoordig verschillende onderdelen van het vreemdelingenbeleid uitvoert en op de gevolgen daarvan voor de betrokkenen. Dit gebeurt onder meer door dit uitvoeringsbeleid te vergelijken met het beleid dat andere Europese landen en lokale overheden voeren en met het in het verleden gevoerde overheidsbeleid. Zowel bedoelde als onbedoelde gevolgen van vreemdelingenbeleid komen aan de orde. In deze inleiding bieden we een oriëntatiekader waarbinnen de hoofdstukken van dit boek kunnen worden geplaatst. Dit doen we in de volgende paragraaf door de instanties die zijn belast met de toelating, het verblijf en de uitzetting van vreemdelingen te typeren als ‘people processing organizations’. Hierbij komen de vragen aan bod welke belangen een rol spelen bij zowel beleidsuitvoerders als vreemdelingen en welke factoren de relatie tussen beiden bepalen.

, , , , ,
hdl.handle.net/1765/7221
Department of Sociology

Mascini, P., & Doornbos, N. (2006). De uitvoering van het Nederlandse vreemdelingenbeleid. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/7221