Impetigo is een bij kinderen veel voorkomende huidinfectie, meestal veroorzaakt door de bacterie Staphylococcus aureus. Patiënten met impetigo consulteren vaak de huisarts, die het overgrote deel van de gevallen zelf behandelt. Impetigo wordt als zeer besmettelijk gezien, en daarom worden kinderen met impetigo veelal van scholen en crèches geweerd. Zowel patiënten als artsen willen graag een snelle en effectieve behandeling. Hoewel de verantwoordelijke bacterie bekend is, kennen we geen bacteriële factoren die de ernst van de impetigo bepalen. Er wordt regelmatig melding gemaakt van epidemieën, maar recente gegevens over het vóórkomen van impetigo ontbreken. Er bestaan vele behandelopties, maar er is altijd veel discussie geweest over de meest effectieve behandeling. Het algemene doel van dit proefschrift was om epidemiologische gegevens over impetigo te verzamelen, om zowel bij de patiënt als bij de bacterie factoren te identifi ceren die bijdragen aan het ontstaan en de verspreiding van impetigo, en om bewijs te verzamelen voor de effectiviteit van alle mogelijke behandelingen van impetigo. Wij voerden zelf onderzoek uit, waaronder een trial, en analyseerden gegevens die door anderen zijn verzameld. De setting van ons eigen onderzoek was steeds de huisartspraktijk omdat, in ieder geval in Nederland, impetigo vooral een ziekte is die door huisartsen gezien en behandeld wordt.

Fonds Alledaagse Ziektes (Dutch College of General Practioners)
hdl.handle.net/1765/7241
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Koning, S. (2005, May 11). Impetigo in General Practice. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/7241