Wij hebben verschillende onderzoeken gedaan naar kinderen met een laag geboorte lengte of gewicht voor de zwangerschapsduur (SGA=Small for Gestational Age) en een kleine lengte waarvoor behandeling met groeihormoon (GH). Aan mijn promtieonderzoek hebben de kinderen van de 1e en 2e Nederlandse GH- trial deel genomen. Deze studies zijn gestart tussen 1991-2001. Beide studies gebruiken dezelfde inclusie en exclusie criteria. Kort samengevat gaat het om kinderen die een geboortelengte of geboorte gewicht hadden kleiner dan -2.0 SDS en op moment van inclusie een lengte kleiner dan -2 SDS en een leeftijd tussen de 3.0 en 7.9 jaar. Het zijn gezonde kinderen zonder syndromen of andere chronische afwijkingen die hun lengte zouden kunnen hebben beïnvloed. In de 1e studie werden de kinderen met een enkelvoudige of dubbele dosis GH behandeld. In de 2e studie werd 2/3 van de kinderen behandeld met GH en 1/3 bleef 3 jaar onbehandeld en startte daarna met GH. Eerdere resu! ltaten van deze studies zijn beschreven in de proefschriften van W. de Waal, T. Sas and N. Arends. In eerste instantie hebben we gekeken naar het effect van SGA op de orgaan ontwikkeling. We hebben onderzoek gedaan naar de adrenarche in SGA kinderen met een kleine lengte in vergelijking met AGA kinderen. Tevens is er gekeken in de SGA groep wat de incidentie van premature pubarche is. We hebben onderzocht wat het effect is van foetale groei op het aantal ovariële follikels bij SGA meisjes in vergelijking met AGA meisjes. Onderzocht is wat het effect is van foetale groei op de testes ontwikkeling bij SGA jongens in vergelijking met AGA jongens. Tevens hebben we onderzocht wat het effect is van GH op de adrenarche, ovaria en testis functie. We hebben de puberteitontwikkeling onderzocht van GH behandelde SGA kinderen door middel van het bepalen van de leeftijd en lengte waarop de puberteit start, de progressie van de puberteit en de lengte winst tijdens de puberteit. Er is onderzocht of SGA kinderen een verminderde voedingsintake hebben in vergelijking met gezonde Nederlan! dse kinderen. Tevens hebben we de voedingsintake in combinatie met body compositie en serum IGF-I, IGFBP3 en leptine van GH behandelde kinderen vergeleken met onbehandelde SGA kinderen. Tenslotte hebben we onderzocht wat het effect is van GH op de kwaliteit van leven in vergelijking met onbehandelde SGA kinderen.

, , , , , , , ,
Novo Nordisk A/S, Denmark, Novo Nordisk Farma, the Netherlands
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/7256
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Boonstra, V. (2006, January 25). Short Children Born Small for Gestational Age (SGA). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/7256