Na de invoering van de Europese Kaderrichtlijn Waterbeleid (EU 2000) zullen diverse veranderingen worden doorgevoerd in het waterbeheer van de landen van de Europese Unie. De grondgedachten van de richtlijn passen binnen een evolutie in het denken over waterbeheer, die de laatste jaren in een stroomversnelling is terechtgekomen. In dit artikel wordt nader ingegaan op deze historische ontwikkeling naar grensoverschrijdende en meer op interactie gebaseerde vormen van waterbeheer. De belangrijkste resultaten van een onderzoek naar de institutionalisering van duurzaam waterbeheer in een grensoverschrijdende context komen aan de orde. Uit een analyse van de geschiedenis van het Nederlandse waterbeheerscon-cept, de literatuur over recente visies op het omgaan met water en diverse afspraken over het beheer van grensoverschrijdende wateren is een streefbeeld voor het waterbeheer gedestilleerd. Dit modelwaterbeheer, dat de naam ?interactief watermanagement? heeft gekregen, is getoetst aan de praktijk van het waterbeheer in verschillende plaatsen in de wereld. Het resultaat is een incrementeel invoeringstraject dat bij beleidsbeslissingen over grensoverschrijdende watersystemen een nuttig perspectief kan bieden.

Environmental Policy, Interaction, International Cooperation, Management, Rivers, Schelde, Water
hdl.handle.net/1765/735
Department of Public Administration

van Ast, J.A. (2001). Naar interactief watermanagement in grensoverschrijdende watersystemen. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/735