Met de nieuwe Kaderrichtlijn Waterbeleid van de Europese Unie wordt meer dan voorheen uitgegaan van de stroomgebiedbenadering. Ook internationale watersystemen zoals dat van de rivier de Schelde krijgen hiermee te maken. De recente ontwikkelingen in het Scheldegebied passen in de geest van de Richtlijn. Niettemin zullen verdere institutionele arrangementen voor het internationaal waterbeheer van de rivier de Schelde gewenst zijn, waarbij de interactie met watersysteem en maatschappij meer aandacht krijgt . In het volgende wordt na een verkenning van de problemen waarmee het stroomgebied te maken heeft nader aandacht besteed aan de stappen die in internationaal verband het overwegen waard zijn. Het zijn de belangrijkste Het zoeken naar verbeteringen vormde het hoofddoel van een promotie-onderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam dat afgelopen zomer werd afgerond.

, , , , , ,
hdl.handle.net/1765/736
H2O: tijdschrift voor watervoorziening en waterbeheer
Department of Public Administration

van Ast, J.A. (2001). Grensoverschrijdend waterbeheer in het stroomgebied van de Schelde. H2O: tijdschrift voor watervoorziening en waterbeheer, 1–7. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/736