Het waterbeheer ontwikkelt zich in een steeds toenemend tempo, in de lijn met een aantal algemene trends. In dit artikel wordt eerst een schets gegeven van de veranderingen in het Nederlandse waterbeheer die zich in de loop van de geschiedenis hebben voorgedaan. Vervolgens wordt nagegaan op welke wijze de ontwikkelingen zich in de naaste toekomst naar verwachting zullen doorzetten. Interactieve beleidsvorming zal daarbij een centrale rol innemen, maar ook concepten als stroomgebied en duurzaamheid zullen in het waterbeheer een steeds belangrijker plaats krijgen. Tenslotte wordt de institutionele vormgeving verkend van het waterbeheer zoals dat er in de ideale situatie uit zou kunnen zien.

, , , , , ,
hdl.handle.net/1765/737
Department of Public Administration

van Ast, J.A. (1998). Interactief Waterbeheer: ontwikkelingen naar internationaal beheer van riviersystemen. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/737