Op 28 april j.l. wees de Hoge Raad twee belangrijke arresten inzake verjaarde mesothelioomclaims. De Hoge Raad heeft thans de mogelijkheid erkend om met een beroep op art. 6:2 BW de absolute verjaringstermijn te doorbreken in die gevallen waarin dertig jaar te kort is om de schade te doen ontstaan. Bij deze uitzonderlijke doorbraakmogelijkheid, en de uitwerking die de Hoge Raad er aan heeft gegeven, zijn echter de nodige vraagtekens te plaatsen.

Additional Metadata
Keywords asbest, mesothelioomclaim, verjaring
Persistent URL hdl.handle.net/1765/7382
Journal Aansprakelijkheid en Verzekering
Citation
van Boom, W.H. (2003). Verjaring van mesothelioomclaims doorbroken. Aansprakelijkheid en Verzekering, 3-4, 55–69. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/7382