Vanaf het begin van de jaren 1990 is er zowel op nationaal als op international vlak geïnvesteerd in een preventieve benadering van georganiseerde criminaliteit. Nederland heeft hier een progressieve rol in gespeeld. Met veel enthousiasme en hoge verwachtingen zijn verschillende preventieve maatregelen ontwikkeld. Sommige van deze maatregelen worden uitgedragen als ‘best practices’ in andere Europese landen. De vraag is echter wat beleidsmakers precies verwachten van de preventieve benadering en of de preventieve maatregelen ook aan deze verwachtingen kunnen voldoen. Kortom, wat is eigenlijk het effect van preventieve maatregelen op het probleem van georganiseerde criminaliteit. Deze vraag behelst de centrale probleemstelling van mijn onderzoek.

, , ,
Bunt, Prof. Dr. H.G. van de (promotor)
H.G. van de Bunt (Henk)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/7385
Erasmus School of Law

van der Schoot, C. R. A. (2006, February 10). Organised Crime Prevention in the Netherlands: Exposing the Effectiveness of Preventive Measures. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/7385