Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de hepatologie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam op donderdag 11 Januari 1990