Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Neurologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op donderdag 10 oktober 1991