In deze bijdrage wordt een kort overzicht gegeven van de juridische complicaties die kunnen spelen bij het terugvorderen van teveel betaalde aanneemsommen na gebleken aanbodcollusie. De conclusie kan kort zijn: alles hangt af van het concrete dossier zoals dat aan de rechter wordt voorgelegd. Daarom is hetgeen hierna volgt, noodzakelijkerwijs algemeen en weinig concreet.

Additional Metadata
Keywords aanbodcollusie, terugvordering van teveel betaalde aanneemsommen
Persistent URL hdl.handle.net/1765/7447
Citation
van Boom, W.H. (2003). Restitutie en schadevergoeding na aanbodcollusie. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/7447