Binnen het generieke kader van het beheer van informatiesystemen wordt de beveiligingsproblematiek rond het gebruik van het Internet onder de loep genomen en geanalyseerd. De invalshoek is zowel technisch als organisatorisch. Na een korte analyse van het nut van computernetwerken voor een organisatie worden - aan de hand van een basaal communicatiemodel - de potentiele risico's van Internetgebruik in kaart gebracht. Op basis hiervan kan een (voor de specifieke organisatie) noodzakelijk beveiligingsnivo worden gedefinieerd. Na vaststelling hiervan dienen bijpassende technische en organisatorische maatregelen te worden genomen. Deze (noodgedwongen zeer dynamische) aanpak wordt geformaliseerd met behulp van een struktuurmodel. In aparte kaders worden zowel de onderscheiden typen risico's als de onderscheiden soorten maatregelen nader toegelicht aan de hand van allerlei praktijkvoorbeelden.