Abstract

Waar gaat het nu eigenlijk om in het aansprakelijkheidsrecht? Deze – tamelijk basale – vraag krijgt eigenlijk verrassend weinig aandacht. Voor sommigen is het antwoord kennelijk duidelijk: om geld. Anderen durven deze vraag meer fundamenteel ter discussie te stellen. Weer anderen spreken er met een zekere apodictische vanzelfsprekendheid over. Maar hoe steekt de kwestie juridisch eigenlijk in elkaar? Gaat het in het aansprakelijkheidsrecht in essentie om vergoeding in geld, of gaat daaraan eigenlijk een herstelplicht vooraf? En betekent dat dan bijvoorbeeld ook dat, ook voor zover het om vergoeding in geld gaat, herstel toch telkens leidend is of zou moeten zijn? Welke aanknopingspunten zijn er in het recht om deze vragen te beantwoorden? Deze kwestie staat in het navolgende centraal.

Additional Metadata
Keywords letselschade, aansprakelijkheidsrecht
Persistent URL hdl.handle.net/1765/76122
Organisation Erasmus School of Law
Citation
Lindenbergh, S.D. (2014). 'Herstel bij letsel. Over de juridische fundering van verplichtingen in herstel'. In Kritiek op recht, LIber Amoricum Gerrit van Maanen (pp. 239–252). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/76122