Doelstelling van het onderzoek is een verkenning van eigentijdse vormen van betrokkenheid van bewoners. Dan gaat het om vormen die bewoners reële zeggenschap bieden, het sociaal kapitaal en het probleemoplossend vermogen van buurten versterken en daarmee (op den duur) wellicht het vertrouwen tussen burgers en politiek kunnen helpen herstellen. In de verkenning zijn de volgende vragen beantwoord: • Welke mogelijkheden van buurt - en wijkparticipatie die aan het hierboven aangeduide profiel beantwoorden zijn in Rotterdam voorhanden? • Op welke wijze zijn die vormen gehanteerd in twee grote projecten en hoe is die toepassing te beoordelen? • Welke alternatieve of aanvullende vormen zijn denkbaar? • Wat zijn de voor- en nadelen van deze mogelijkheden en wat zijn de belangrijkste succesvoorwaarden, bijvoorbeeld in termen van organisatie, procesvoering en politiek-bestuurlijke rol van college en raad?

, , , ,
hdl.handle.net/1765/7641
Department of Public Administration