Dit onderzoek heeft betrekking op enerzijds het ontwikkelen van een transparante methodiek voor het bepalen van de sociale en economische effecten van subsidies en anderzijds het toepassen van de ontwikkelde methodiek voor het bepalen van sociale, economische en ook milieueffecten van potentieel milieuschadelijke subsidies. De resultaten kunnen worden benut bij de besluitvor-ming over het al of niet aanpassen of afschaffen van deze subsidies.

, , , , , ,
hdl.handle.net/1765/7650
Department of Public Administration