De episode van de Zeevolken aan het eind van de Bronstijd leidt tot de val, dan wel de verzwakking, van de grote rijken in het Nabije Oosten zoals dat van de Hettieten en de Egyptenaren. Tevens betekent het een keerpunt in de historie, als gevolg waarvan het economische en politieke centrum uiteindelijk wordt verlegd van het Nabije Oosten naar de centraal Mediterrane regio. De centrale vraag in het onderhavige onderzoek is in hoeverre de Zeevolken uit coherente etnische groepen bestaan. Alvorens deze vraag te kunnen beantwoorden, dienen we ons af te vragen: wat is etniciteit en wie waren de Zeevolken?

,
Binsbergen, Prof. Dr. W.M.J. (promotor)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/7686
Erasmus School of Philosophy