De episode van de Zeevolken aan het eind van de Bronstijd leidt tot de val, dan wel de verzwakking, van de grote rijken in het Nabije Oosten zoals dat van de Hettieten en de Egyptenaren. Tevens betekent het een keerpunt in de historie, als gevolg waarvan het economische en politieke centrum uiteindelijk wordt verlegd van het Nabije Oosten naar de centraal Mediterrane regio. De centrale vraag in het onderhavige onderzoek is in hoeverre de Zeevolken uit coherente etnische groepen bestaan. Alvorens deze vraag te kunnen beantwoorden, dienen we ons af te vragen: wat is etniciteit en wie waren de Zeevolken?

Additional Metadata
Keywords ethnische identiteit, zeevolken
Publisher Erasmus University Rotterdam
Sponsor Binsbergen, Prof. Dr. W.M.J. (promotor)
Persistent URL hdl.handle.net/1765/7686
Citation
Woudhuizen, F.C. (2006, April 28). The Ethnicity of the Sea Peoples. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/7686