Additional Metadata
Keywords privaatrecht, burgerlijk recht, affectieschade
Persistent URL hdl.handle.net/1765/76909
Journal Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR)
Citation
Lindenbergh, S.D. (2014). Op weg naar meer erkenning van naasten. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 855–857. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/76909