Abstract

This book describes a research project combining local and national studies on the position and role of Dutch mayors in local safety governance in the Netherlands between the years 1990 and 2010. The overall finding is that an ever growing trend of securitizing local issues has fostered an expansion of the mayor’s formal position, as well as his practical actions in public safety governance. The first part of the book provides a general introduction to the research project. Chapter one introduces the research problem, its implications for theory and practice, and it provides a general outline of the book. Chapter two provides a detailed description of the research domain of local safety governance in the Netherlands, which came into place and has been continually professionalized since the early 1990s.

In Dutch: Nederlandse burgemeesters zien zich anno 2014 geconfronteerd met een grote variëteit aan nieuwe veiligheidsvraagstukken. Uit het proefschrift blijkt dat burgemeesters hierdoor veranderden van ooit min of meer solistisch opererende 'veiligheidsbazen' binnen eigen gemeenten, in 'super-netwerkers' die steeds vaker ook actief zijn op regionaal en landelijk niveau.

Sinds de jaren negentig krijgen burgemeesters steeds meer bevoegdheden om nieuwe veiligheidsproblemen aan te pakken, zoals een avondklok voor overlastgevende jongeren en juridische instrumenten voor de strijd tegen georganiseerde misdaad. Burgemeesters kunnen zelfs ingrijpen ‘achter de voordeur’, bijvoorbeeld met huisverboden voor plegers van huiselijk geweld. Deze nieuwe bevoegdheden - gecreëerd in Den Haag en beschikbaar voor alle ruim vierhonderd burgemeesters van Nederland – hebben ervoor gezorgd dat burgemeesters over steeds meer instrumenten beschikken om de lokale veiligheidsproblematiek te bestrijden.

Geen ‘local sheriff’ maar netwerker Menig burgemeester en wetenschapper vreesde dat burgemeesters zouden veranderen in lokale sheriffs die bruut optreden tegen lokale veiligheidsproblemen, maar uit het promotieonderzoek van Ruth Prins komt een wezenlijk ander beeld naar voren. "De studie wijst uit dat burgemeesters zich in de afgelopen jaren binnen het veiligheidsdomein juist als uitstekende netwerkers hebben ingezet", aldus Prins. Burgemeesters zetten zich actief in om de samenwerking aan te gaan met uiteenlopende partners, bijvoorbeeld belastingdienst, politie of het meldpunt kindermishandeling. Prins signaleert dat ‘burgemeesters handelen vanuit het besef dat – zeker in tijden van bezuinigen op het lokale bestuur – de kracht van veiligheidsbeheersing ligt in een mix van mensen, middelen en maatregelen uit de publieke, maatschappelijke en private sector’. De toekomst zal uitwijzen of deze veiligheidsnetwerken effectieve oplossingen bieden of dat burgemeesters in dergelijke samenwerkingsverbanden juist hun slagkracht verliezen.

Over Ruth Prins: Ruth Prins (1985) deed vijf jaar onderzoek naar de rol van de Nederlandse burgemeester binnen lokaal veiligheidsbeleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds januari 2014 is zij als universitair docent verbonden aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Daar is ze docent en als wetenschappelijk onderzoeker gespecialiseerd in thema’s op het snijvlak van lokaal bestuur, burgemeesters en veiligheidsvraagstukken.

Additional Metadata
Keywords openbaar bestuur, public governance
Promotor V.J.J.M. Bekkers (Victor)
Publisher Erasmus University Rotterdam
ISBN 978-94-6236-468-4
Persistent URL hdl.handle.net/1765/76918
Note The commercial edition of this book is published by Eleven International Publishing (http://www.elevenpub.com/home).
Citation
Prins, R.S. (2014, October 2). Safety First: How local processes of securitization have affected the position and role of Dutch mayors. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/76918