Abstract

Hoe kunnen we verbeteringen in de langdurende zorg borgen en verspreiden? Dat was een vraag die voortkwam uit de verbetertrajecten uit het landelijke verbeterprogramma voor de langdurende zorg Zorg voor Beter (ZvB). In het project ZvB Regionaal werd de ontwikkelde methode om valpreventie te verhogen in een regionale, door hbo-studenten ondersteunde opzet toegepast. Wij onderzochten hoe de toegevoegde strategieën uitwerkten en of en hoe zorgverbetering gerealiseerd is. Een van de belangrijkste uitkomsten is dat zorgmedewerkers leren valrisico’s van hun cliënten en risico’s in de woonomgeving van hun cliënten beter te zien. Zij leerden zelf toezicht te houden op hun werkpraktijk doordat zij gingen ‘kijken met andere ogen’.

Additional Metadata
Keywords gezondheidszorg
Persistent URL hdl.handle.net/1765/76982
Journal Kwaliteit & Zorg
Citation
Stoopendaal, A.M.V, Strating, M.M.H, Harps, A, Smits, C.H.M, & Bal, R.A. (2013). Met andere ogen: zorgverbetering en borging in het project Zorg voor Beter Regionaal. Kwaliteit & Zorg, (4), 25–29. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/76982