Abstract

In de gezondheidszorg wordt volop geïntegreerd. Zorg wordt integrale zorg, managers werken met integraal management en ziekenhuizen zijn geïntegreerde bedrijven. Het ontstaan van deze ‘integratiebeweging’ is te beschouwen als het antwoord op de gepercipieerde fragmentatie van de zorg. Integratie heeft het doel de afstanden tussen de verschillende onderdelen van de zorg te minimaliseren, de zorg tot één geheel te maken. Maar integratie als universele, ‘integrale’ oplossing voor alle problemen in de gezondheidszorg lijkt geen gedegen analyse van de problemen te bewerkstelligen. Daarnaast is het de vraag of de remedie de kwalen werkelijk verhelpt. Integratie blijkt niet altijd het gewenste effect op te leveren. Analyse van de afstand waarvoor integratie als middel wordt ingezet en analyse van de effecten van integratie zijn noodzakelijk om te leren omgaan met afstand.

Additional Metadata
Keywords gezondheidszorg, zorgmanagers, integratie in de gezondheidszorg
Persistent URL hdl.handle.net/1765/76991
Journal Bestuurskunde
Citation
Stoopendaal, A.M.V. (2005). Effecten van integratiebewegingen in de gezondheidszorg. Bestuurskunde, 14, 13–21. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/76991