In dit hoofdstuk bespreken we wat het hedendaagse culturele conflict in Nederland kenmerkt (§ 7.2) en welke groepen er tegenover elkaar staan (§ 7.3). Daarna bespreken we twee theorieën die dit conflict zouden kunnen verklaren, waarvan de een draait om etnische competitie om schaarse hulpbronnen terwijl de ander focust op manieren van omgaan met culturele verschillen (§ 7.4). Vervolgens onderzoeken we met analyses van recente surveydata de houdbaarheid van beide theorieën (§ 7.5), alvorens te besluiten met onze belangrijkste conclusies (§ 7.6). ...

978-90-377-0734-2
hdl.handle.net/1765/77146
Chapter 7 in: Gescheiden werelden? Een verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland, Mark Bovens, Paul Dekker, and Will Tiemijer (red.). Den Haag: SCP en WRR., pp 165-190
Department of Sociology

de Koster, W, & van der Waal, J. (2014). Botsende opvattingen over etnische diversiteit en sociale orde: Hoe zijn verschillen tussen lager- en hogeropgeleiden te verklaren?. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/77146