Abstract

Het onderzoek naar voeding en voedingstoestand van oudere mensen met een verstandelijke beperking maakt deel uit van een grote epidemiologische studie naar de gezondheid van ouderen met een verstandelijke beperking: de GOUD studie. In de GOUD-studie is onderzoek gedaan naar het voorkomen van aandoeningen gerelateerd aan een drietal thema's: voeding en voedingstoestand, angst en depressie, en lichamelijke activiteit en fitheid. De belangrijkste conclusies uit het deelonderzoek voeding en voedingstoestand zijn: (1) voor het vaststellen van de voedingstoestand van ouderen met een verstandelijke beperking is op dit moment geen geschikt instrument beschikbaar. De Mini Nutritional Assessment is toepasbaar en betrouwbaar, maar niet valide voor gebruik bij deze populatie. (2) De kwaliteit van voedingsinname van ouderen met een verstandelijke beperking is slecht. 30% van de ouderen met een verstandelijke beperking eet te weinig eiwit en slechts 2% eet voldoende vezels. (3) Aandoeningen die in de algehele populatie gerelateerd zijn aan ondervoeding (slikstoornissen, osteoporose en sarcopenie), komen in de populatie ouderen met een verstandelijke beperking vaker voor in vergelijking met ouderen zonder verstandelijke beperking. Met name mensen met een laag BMI en mensen die rolstoelafhankelijk zijn, hebben een verhoogd risico op deze aandoeningen. Dit onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat er meer aandacht moet komen voor gezonde voeding binnen zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook moet er meer gedaan worden aan screening en preventie van aandoeningen gerelateerd aan een slechte voedingstoestand. Tot slot moet er nader onderzoek gedaan worden naar de ontwikkeling van een geschikt instrument om de voedingstoestand van ouderen met een verstandelijke beperking te kunnen meten.

, , , , , , , , , ,
H.M. Evenhuis (Heleen)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/77210
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Bastiaanse, L.P. (2014, December 2). Nutrition, Nutritional State and Related Conditions in Older Adults with Intellectual Disabilities. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/77210