Abstract

Dit paper over Nederlandse maatschappelijke organisaties beperkt zich tot de gesubsidieerde particuliere organisaties binnen de internationale samenwerking voor ontwikkeling (OS). De rol van het ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza) is van grote invloed geweest op de professionalisering en de beleidskeuzes van de particuliere OS-sector. Nu subsidiering steeds meer onder vuur ligt, zoeken ontwikkelingsorganisaties hun heil op de charimarkt dan wel op de zakelijke markt. Dit lijkt ons de weg van de minste weerstand; het leidt bovendien af van de kern en de meerwaarde van hun mandaat. Ontwikkelingsorganisaties doen er beter aan anticyclisch te denken en hun oorspronkelijke politieke opdracht te hervinden: weerwerk bieden, misstanden aan de kaak stellen en oplossingen zoeken in de verbinding tussen mondiale problemen en de Nederlandse samenleving. Dat kun je niet aan de markt overlaten. Wij zijn dan ook van mening dat de overheid dit ruimhartig moet subsidieren, en dat ontwikkelingsorganisaties daarvoor moeten gaan vechten.

Additional Metadata
ISBN 978-94-6022-370-9
Persistent URL hdl.handle.net/1765/77218
Note Verschenen in: S. Verwer en L. Schulpen (Red), Hoe nu verder? 65 jaar Nederlandse ontwikkelingssamenwerking, LM Publishers, Arnhem, 2014, pp. 248- 258
Citation
Biekart, K, & Monteiro, M. (2014). Maatschappelijk organisaties, de weg kwijt?. In Hoe nu verder? 65 jaar Nederlandse ontwikkelingssamenwerking (pp. 248–258). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/77218