Abstract

Dit onderzoek heeft als doel bij te dragen aan het vermogen en de motivatie van professionals in de sociale zekerheid om klanten op adequate wijze aan te spreken op hun verplichtingen door te analyseren op welke wijze het aanspreken op verplichtingen momenteel gebeurd, welke knelpunten daarbij op treden en welke goede voorbeelden daarbij kunnen worden onderscheiden. Het onderzoek heeft zich gericht op de volgende wetten: de WWB, de WW en de AOW.

Additional Metadata
Keywords sociale zekerheid, WWB, de WW, AOW.
Publisher Erasmus University Rotterdam
Persistent URL hdl.handle.net/1765/77259
Citation
Benda, L, & Fenger, H.J.M. (2014). Het aanspreken van klanten op verplichtingen.. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/77259