Abstract

‘Ons immigratiebeleid is restrictief, rechtvaardig en gericht op integratie’, aldus een passage in het regeerakkoord Bruggen slaan (2012) van het huidige kabinet. Dit kabinet en de Tweede Kamer hebben sindsdien over de uitvoering van de zogenaamde ‘wortelingswet’ en de strafbaarstelling van illegaal verblijf van vreemdelingen gediscussieerd. Het wetsvoorstel is uiteindelijk niet aangenomen en dat is maar goed ook omdat de onbedoelde effecten van een strafbaarstelling naar mijn idee grote consequenties voor de ongedocumenteerden en voor de samenleving gehad zouden hebben.