Abstract

Het Instituut Asbestslachtoffers (hierna: IAS) heeft aan de Erasmus School of Law het verzoek gedaan om advies uit te brengen over de huidige stand van zaken omtrent de doorbreking van de verjaringstermijn en de stelplicht en bewijslast voor aansprakelijkheid voor schade in de vorm en ten gevolge van mesothelioom.

, ,
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/77359
Erasmus School of Law

Hebly, M.R, & Lindenbergh, S.D. (2013). Doorbreking van de lange verjaringstermijn en stelplicht en bewijslast bij vorderingen van mesothelioomslachtoffers op de werkgever. Rechtspraakanalyse 2009-2013.. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/77359