Abstract

Begin oktober 2013 verstuurden de minister en staatssecretaris van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid [SZW] een informatiebrief richting de tweede kamer ter voorbereiding van het Algemeen Overleg Handhaving. Hierin wordt erkend dat ‘de meeste burgers en bedrijven de regels naleven’, maar desalniettemin wordt er hard ingezet opdat ‘de aanpak van fraude en het niet naleven van regels […] stevig en zichtbaar zijn om (potentiële) fraudeurs af te schrikken en goed willenden te ondersteunen in hun goede gedrag’ (Ministerie SZW, 2013, p.1). De toon is weer gezet: een stevige aanpak van fraude is noodzakelijk om de sociale zekerheid betaalbaar te houden en een voldoende niveau van draagvlak en solidariteit te behouden.

Additional Metadata
Keywords openbaar bestuur, bestuurskunde
Publisher Erasmus University Rotterdam
Persistent URL hdl.handle.net/1765/77433
Citation
Fenger, H.J.M, & Maan, X.W. (2014). Hoogwaardig handhaven in de gemeentelijke praktijk. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/77433