Abstract

Integrale gebiedsontwikkeling biedt kansen voor het beter benutten van schaarse ruimte en het realiseren van economische voordelen. Daarnaast kan het zorgen voor meer betrokkenheid bij en een breder maatschappelijk draagvlak voor ruimtelijke ontwikkeling. Maar integrale gebiedsontwikkeling is complex en het vraagt van partijen met uiteenlopende belangen en denkbeelden dat ze met elkaar communiceren, elkaar begrijpen en tot gezamenlijke besluitvorming komen. Bruggenbouwers vervullen hierin een belangrijke rol, laat recent onderzoek zien. Wie zijn deze bruggenbouwers, wat doen ze, en hoe helpen ze integrale gebiedsontwikkeling succesvol te realiseren?

Additional Metadata
Keywords planologie, gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening
Persistent URL hdl.handle.net/1765/77434
Journal Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu
Note Dit artikel is verschenen als: Van Meerkerk, I.F. & Verweij, S. (2014). Zonder Bruggenbouwers Geen Integrale Gebiedsontwikkeling: De Cases A2 Maastricht en Caterham Barracks. ROmagazine, 32 (10), 37-39.
Citation
van Meerkerk, I.F, & Verweij, S. (2014). Zonder Bruggenbouwers Geen Integrale Gebiedsontwikkeling: De Cases A2 Maastricht En Caterham Barracks. Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu, 32(10), 37–39. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/77434