Abstract

De Europese betalingsbevelprocedure en de Europese procedure voor geringe vorderingen (small claims procedure) zijn de eerste twee eenvormige Europese civielrechtelijke procedu-res. De vraag is hoe deze Europese procedures in Nederland functioneren en in de praktijk worden ervaren. Om deze vraag te beantwoorden zijn, naast rechtspraakonderzoek, gege-vens verzameld en interviews afgenomen bij onder meer rechtbanken. De uitkomsten zijn niet overweldigend positief; beide procedures worden vooralsnog weinig worden gebruikt en er zijn problemen rond de toepassing. De verwachting is echter dat de Europese procedures belangrijker zullen worden gezien de Europese ambities en het recente aanpassingsvoorstel van de Commissie voor small claims.

hdl.handle.net/1765/77435
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht
Erasmus School of Law

Kramer, X. (2014). Ervaringen met Europese civiele procedures in Nederland: een terugblik en wenkend toekomstperspectief. Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 14(4), 99–108. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/77435