Botsingen tussen professionals en de staat zjjn onvermjjddjjk. Professionals denken vanuit een centrumperiferieperspectief: zjj zijn vooral gericht op de impliciete maatstaven van de beroepsgroep. De regulerende staat heeft daarentegen een top-down perspectief en concentreert rich op het product van de professionals. Vanuit dit gezichtspunt is het vooral meetbare kwantitatieve productie die telt. Deze twee perspectieven zijn op ten minste zeven punten onverenigbaar. Een tussenliggende managementlaag kan zorgen voor een verzachting van het conflict. Het risico bestaat echter dat ook deze laag onderdeel van het probleem wordt.

Additional Metadata
ISBN 978-90-8506-676-7
Persistent URL hdl.handle.net/1765/77444
Citation
van der Burg, W. (2009). De regulering van professionals: twee botsende perspectieven. In T. Jansen, G. van den Brink & Jos Kole (eds.), Beroepstrots. Een ongekende kracht. (Amsterdam: Boom, 2009) (pp. 168–181). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/77444