Absttract

De afgelopen jaren zijn in de media verschillende berichten over negatieve ontwikkelingen onder Turkse jongeren verschenen. Zo publiceerden Turks-Nederlandse professionals een manifest in De Volkskrant (10-01-2011) waarin zij onder meer constateerden dat Turkse jongeren - mede onder invloed van maatschappelijke achterstanden – zich niet thuis en niet geaccepteerd voelen in de Nederlandse samenleving, zich terugtrekken in de eigen groep, hun heil zoeken in religie en kwetsbaar zijn voor criminaliteit en radicalisering. Berichten als deze roepen vragen op naar de ontwikkelingen in de maatschappelijke positie van Turkse Nederlanders en hun kinderen en of en hoe deze ontwikkelingen bijdragen aan een verhoogd risico op criminaliteit en radicalisering?

Additional Metadata
Keywords criminaliteit, radicalisering, Turkse jongeren
Persistent URL hdl.handle.net/1765/77507
Note www.socialevraagstukken.nl/site/2014/08/21/waarom-turks-nederlandse-jongeren-niet-radicaliseren/
Citation
Staring, R.H.J.M, Geelhoed, F, Aslanoglu, G, Hiah, J.W, & Kox, M.H. (2014). Waarom Turks-Nederlandse jongeren niet radicaliseren. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/77507