Abstract

Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Migratie, toezicht en criminaliteit aan de Erasmus Universiteit Rotterdam te Rotterdam op 2 december 2011

Additional Metadata
Keywords criminologie, criminaliteit, migratie, mensenhandel, vreemdelingenrecht, arbeidsmigratie
Publisher Boom Uitgevers, Den Haag , Erasmus University Rotterdam
ISBN 978-90-8974-762-4
Persistent URL hdl.handle.net/1765/77510
Citation
Staring, R.H.J.M. (2011, December 2). Moderne slavernij of gewoon werk?. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/77510