Abstract

Sinds de toetreding in 2004 en 2007 van nieuwe EU-lidstaten zijn er naar schatting 340.000 Middenen Oost-Europeanen in Nederland komen wonen en werken (Van der Heijden et al. 2013). De meeste van hen zijn Polen, Roemenen en Bulgaren. Dit aantal overstijgt de aanvankelijke verwachtingen van de Nederlandse overheid (Tijdelijke Commissie, 2011, p. 41) en gaat gepaard met een toegenomen publieke en politieke aandacht voor de thematiek van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost- Europa. Een centraal thema daarin is de aard van de arbeidsmigratie. Is vooral sprake van tijdelijke migratie of juist van vestigingsmigratie?

Additional Metadata
Keywords arbeidsmigranten, arbeidsmigratie
Persistent URL hdl.handle.net/1765/77576
Citation
Engbersen, G.B.M, Jansen, J, Faber, M, Leerkes, A.S, & Snel, E. (2014, January). Migratiepatronen in dynamisch perspectief Een pilotstudie naar veranderende patronen van arbeidsmigratie uit Polen, Bulgarije en Roemenië. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/77576