Additional Metadata
Keywords civiel recht, strafrecht, smartengeld
Persistent URL hdl.handle.net/1765/77728
Journal Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Citation
Lindenbergh, S.D, & Candido, J. (2014). Strafrechter en smartengeld, de civiele vordering in het strafproces als aanjager van een rechtsontwikkeling. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2014(21). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/77728