Abstract

Caribische zaak. Personen- en familierecht. Nationaliteitsrecht, vaststelling Nederlanderschap (art. 17 Rijkswet op het Nederlanderschap). Bekrachtiging nietige erkenning kind, belang van het kind (art. 3:58 lid 1 en 59 BWC2). Strekking ‘bezit van staat’, ook bescherming tegen buitenlandse gebrekkige akten (art. 1:209 BWC3). Erkenning door gehuwde man, openbare orde (art. 1:204 lid 1 onder e BWC).

Additional Metadata
Keywords civiel recht, personen- en familierecht
Persistent URL hdl.handle.net/1765/77730
Journal Ars Aequi: juridisch studentenblad
Citation
Nuytinck, A.J.M. (2015). Bekrachtiging van nietige erkenning. Ars Aequi: juridisch studentenblad, 3, 215–218. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/77730