Abstract

Naar verwachting wordt begin 2015 het wetsvoorstel zorg- en affectieschade naar de Raad van State verzonden voor advies. Hiermee wordt een regeling voorgesteld voor een ruimere vergoeding van de zorgschade van letselschadeslachtoffers. Het voorstel behelst bovendien een regeling voor smartengeld voor naasten en nabestaanden. Ook beoogt het voorstel naasten en nabestaanden de mogelijkheid te bieden om zich als benadeelde partij in het strafproces te voegen voor de vergoeding van affectieschade en van kosten die zij ten behoeve van het slachtoffer hebben gemaakt.

Additional Metadata
Keywords burgerlijk recht, affectieschade
Persistent URL hdl.handle.net/1765/77869
Journal Ars Aequi: juridisch studentenblad
Citation
van der Zalm, I, Hebly, M.R, & Engelhard, E.S. (2015). Wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade: verbetering van de positie van slachtoffers en naasten. Ars Aequi: juridisch studentenblad, 2015(AA20150093), 93–105. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/77869