Abstract

Sinds kort is er een nieuw Standaard Evaluatie Protocol (SEP) van kracht voor het wetenschappelijke onderzoek. KNAW, NWO en VSNU hebben eendrachtig besloten om de productiviteit van onderzoekers te laten vallen als criterium in de beoordeling van onderzoeksgroepen. In plaats daarvan komt er in het SEP meer aandacht voor kwaliteit, de opleiding van promovendi, wetenschappelijke integriteit en vooral voor de maatschappelijke betekenis van de wetenschapsbeoefening.