Na de opkomst van de fotografie aan het begin van de negentiende eeuw, duurde het nog bijna een eeuw voordat het genre van de persfotografie in het Nederlandse journalistieke productieproces geëffectueerd en geaccepteerd was als vorm van nieuwsoverdracht of nieuwsillustratie. Tenminste vier factoren speelden een rol in dit proces van innovatie en acceptatie: technologische vernieuwingen; ontwikkelingen in de perssector en journalistieke cultuur (dag- en weekbladen); toegankelijkheid tot en populariteit van de fotografie; en professionalisering van het beroep van persfotograaf of fotojournalist. Deze factoren geven aanleiding tot een voorzichtige indeling in drie periodes die een geschiedenis beschrijven van de Nederlandse persfotografie: van de eerste Nederlandse persfoto’s in de Katholieke Illustratie tot aan het multimediale crowfunded Sochi Project. De in het artikel beschreven ontwikkelingen worden grotendeels ondersteund door de resultaten van een kwantitatief onderzoek naar het aantal en de omvang van persfoto’s in twee Nederlandse dagbladen (De Telegraaf en Nieuwe Rotterdamsche Courant/NRC Handelsblad) in de periode 1900-2013.

Additional Metadata
ISBN 978-90-8964-558-6
Persistent URL hdl.handle.net/1765/78077
Organisation Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)
Citation
Kester, B.C.M, & Kleppe, M. (2015). Acceptatie, professionalisering en innovatie. Persfotografie in Nederland. In Bardoel, J. & Wijfjes, H., Journalistieke Cultuur in Nederland (Amsterdam University Press) (pp. 53–76). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/78077