Abstract

Er was eens… Vijf jaar geleden, bij de voorbereiding van Op één lijn, kreeg ik van ZonMw de opdracht om een onderzoeksagenda voor dat programma te ontwikkelen. Bij deze initiatiefase was het plan twee derde deel van het programmabudget te besteden aan praktijk- en opschalingsprojecten en een derde deel te reserveren voor onderzoek. En zo ontstond de opdracht: ‘Ontwikkel een onderzoeksagenda over renderend ondernemerschap in de eerste lijn.’ De focus lag op thema’s als ondernemerschap, nieuwe organisatievormen en betere bedrijfsvoering van eerstelijnsorganisaties, dus expliciet niet op de zorginhoudelijke thema’s. Dat betekent bijvoorbeeld dat ‘innovatie’ gaat over organisatieprocessen, taakverdelingen en netwerken of allianties. De scope was breed, op zoek naar overstijgende thema’s die breed spelen in de gehele eerste lijn. Maar er lag een accent op huisartsenzorg en de disciplines waarmee huisartsen vaak samenwerken.

Additional Metadata
Keywords eerstelijn gezondheidszorg
ISBN 978-90-5763-142-9
Persistent URL hdl.handle.net/1765/78133
Note Gepubliceerd in: M. Bijsterveld (Red), Op een lijn; schetsen voor een betere eerste lijn, ZonMW, Den Haag, 2014, pp. 89-109
Citation
Huijsman, R. (2014). Van dokteren naar ondernemen. In Op een lijn; schetsen voor een betere eerste lijn. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/78133