Abstract

Het ontstaan van een bloeding of trombose gedurende of kort volgend op een infectie is een van de meest prominente oorzaken van morbiditeit en sterfte ten gevolge van infectieziekten. Hoewel aanzienlijke vooruitgang is geboekt in het ontrafelen van ziekte mechanismen in bijvoorbeeld bloedvergiftiging (sepsis) en chronische virus infecties (HIV, hepatitis B,C), is de kennis over de mechanismen die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van bloedingen en/ of trombose ten tijde van virale infecties zeer beperkt. In dit proefschrift hebben wij enerzijds verspreiding en diagnostiek van virale bloedende koortsen bestudeerd. Anderzijds onderzochten wij de interactie tussen virale infecties en de stollingscascade. Samengevat heeft het onderzoek beschreven in dit proefschrift bijgedragen aan de kennis van virale infecties en interactie met daarachterliggende mechanismen van trombose en bloedi ng. Uit het epidemiologische onderzoek bleek dat een hantavirus infectie, met als mogelijk gevolg een bloedende koorts, een diagnose is die in ieder geval in Nederland en Suriname nog al eens over het hoofd wordt gezien gebaseerd op de resultaten van de Hanta-Hunting studie. Wat betreft de ziekte mechanisme stud ies lijken op het eerste gezicht zowel virussen die bloedingen veroorzaken als virussen die juist verstopping van een bloedvat kunnen veroorzaken een vergelijkbaar effect te hebben op de bloedstolling, namelijk activatie van de stolling. Factoren die bepalend zijn of een virus infectie leidt tot trombose of bloeding zullen gezocht moeten worden in zeer subtiele verschillen. Hierin lijkt dat zowel de hevigheid van de respons op infectie als het orgaan dat is aangedaan van groot belang kan zijn. Het proefschrift eindigt met een tweetal hoofdstukken gericht op het voorkomen van de infecties behandeld in de eerdere delen. Wij toonden een sterke associatie aan tussen selenium concentratie in gewassen en de incidentie van hant avirus infecties in China. Op basis van vervolg studies in patiƫnten en experimenten gebruik makende van een endotheelcel model suggereren wij dat de variaties in selenium concentratie zeer waarschijnlijk effect hebben op de verspreiders van hantavirus infecties in Ch ina, ratten en bosmuizen. Of en hoe uiteindelijk selenium suppletie het aantal hantavirus infecties kan doen dalen, zal moeten worden uitgewezen in vervolg studies. de effectiviteit en veiligheid zien van preventie door middel van vaccinatie met een gemodificeerd pokkenvirus (MVA). Op het oppervlakte van dit ongevaarlijke virus is een belangrijk oppervlakte eiwit van het zeer gevaarlijke vogelgriepvirus tot expressie gebracht. Het gebruik van vector als vaccinatie biedt een veelbelovend perspectief voor bescherming tegen vele andere virussen, zoals bijvoorbeeld hantavirussen.

Virology, haemorrhagic fever, thrombosis, hantavirus, Ebola, influenza
E.C.M. van Gorp (Eric) , A.D.M.E. Osterhaus (Albert)
Erasmus University Rotterdam
Viroclinis Biosciences, Semiotics, Ruigrok Net Panel, Euro[portpharmaceuticals, Cirion, Sickmann Congres Organisatie, Mammarosa, Janssen Pharmaceutical, Johnson-Johnson Pharmaceuticals, Gilead, The Hedonistic Vlekkies, Pfizer
978-94-6295-173-0
hdl.handle.net/1765/78239
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Goeijenbier, M. (2015, June 12). Haemostasis and Virus infections. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/78239